Lahjoitus Jyväskylän yliopistolle

Parhaat kiitokset lahjoituspäätöksestänne! Tämän verkkolomakkeen avulla teillä on mahdollisuus tulostaa lahjakirja maksuviitteen kanssa tai suorittaa lahjoitus verkkomaksuna.

Ohje

Tämän verkkolomakkeen avulla Teillä on mahdollisuus osallistua Jyväskylän yliopiston varainhankintaan verkkomaksulla tai viitesiirrolla. Lomake ohjaa tietojen täyttämisessä, minkä jälkeen voitte siirtyä maksuviitteen sisältävän lahjakirjan tulostamiseen tai verkkomaksamiseen.

Yli 10 000 euron lahjoituksissa pyydämme täyttämään ja allekirjoittamaan oheisen lahjakirjan sekä toimittamaan se lahjakirjassa ilmoitettuun osoitteeseen.

Verkkolahjoittaminen suoritetaan Paytrail Oyj. -maksupalvelussa, josta lahjoitusvarat ohjataan varainhankintaluvan mukaisesti täysimittaisena Jyväskylän yliopistolle.

Ehdot

Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä verkkolomakkeessa ja lahjakirjassa.

Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi yliopiston muiden varojen, mukaan luettuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. Yliopisto päättää lahjoituksen käytöstä.

Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha, joka voi olla kolminkertainen lahjoituksen arvoon nähden tai sitä pienempi. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Yliopisto kirjaa mahdollisen valtion vastinrahan pysyvästi yliopiston peruspääomaan. Yliopisto päättää peruspääoman tuoton käytöstä.

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia.

Viitemaksuna (tilinsiirtona) suoritettu lahjoitus maksetaan yliopiston rahankeräystilille FI57 8000 1971 2925 20 viimeistään 30.6.2017 mennessä.

Lahjan saajan tiedot

Jyväskylän yliopisto (y-tunnus 0245894-7)
Seminaarinkatu 15, 40014 Jyväskylän yliopisto

Yhteystiedot

Rehtorin assistentti Anna Rantanen
Puhelinnumero: 040 024 7435

 

 

Lahjoittaja
Lahja
Maksuvaihtoehdot  


Lahjan tarkoitus
Lahjoitusmuodon valinta


Kohdennan yli 10.000 euron lahjoituksen seuraavalle koulutusalalle:
Lahjaan ei sisälly sen tarkoitusta koskevia muita ehtoja.
Muut ehdot

Tietojen kerääminen

Verkkolomakkeelle täytettävät asiakastiedot tallennetaan keskitetysti Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmään. Tarkempi palvelun rekisteriseloste.