Rekisteriseloste

Jyväskylän yliopiston verkkomaksupalveluiden rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Ari Lehtiö, suunnittelija
IT-palvelut, Jyväskylän yliopisto

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. +358 050 361 0992

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän yliopiston verkkomaksupalveluiden tilausrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Jyväskylän yliopiston verkkomaksupalveluiden tilaus- ja maksutransaktioiden, tuotetoimituksien ja digitaalisten aineistojen oikeuksien hallinta. Rekisteriä käsitellään Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Organisaation tai taustaorganisaation nimi
 • Organisaation mahdollinen VAT-numero tai Y-tunnus
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus (pyydetään vain ilmoittautumis- ja maksutapahtumissa, joissa asiakkaan yksiselitteinen tunnistaminen on tärkeää)
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja tilauksen seurannasta
 • Tiedot maksutavasta
 • Tilausten Postin seurantatiedot
 • Yksiselitteinen asiakkaan lupa tai kieltäityminen markkinointiin

6. Tietojen kerääminen

Tiedot kerätään asiakkaalta tuotteen tai palvelun oston yhteydessä verkkolomakkeella.

7. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan myös käyttää yliopiston toiminnan kehittämiseen sekä yliopiston oman asiakasmarkkinoinnin kohdentamiseen. Yliopisto ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojaus

Järjestelmän käyttöoikeudet on määritetty tasoihin riippuen käytettävästä verkkomaksupalvelusta. Tämän lisäksi järjestelmän ylläpitäjillä on pääsy henkilötieto-/tilausrekisteriin.

Jokainen käyttöoikeus on rajattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tiedot säilytetään Jyväskylän yliopiston palvelinsalissa fyysisesti lukitussa tilassa sekä palomuurien takana.